1 … 214 215 216 217 218 219 220 221 ¤ 223 224 225 226 227 228 229 230 … 359
Pickerelweed
Pontederia cordata
Pickerelweed