1 … 228 229 230 231 232 233 234 235 ¤ 237 238 239 240 241 242 243 244 … 353
Pickerelweed
Pontederia cordata
Pickerelweed