1 … 232 233 234 235 236 237 238 239 ¤ 241 242 243 244 245 246 247 248 … 360
Pickerelweed
Pontederia cordata
Pickerelweed