1 … 227 228 229 230 231 232 233 234 ¤ 236 237 238 239 240 241 242 243 … 352
Pickerelweed
Pontederia cordata
Pickerelweed