1 … 172 173 174 175 176 177 178 179 ¤ 181 182 183 184 185 186 187 188 … 364
Lysimachia quadrifolia
Whorled Loosestrife