1 … 220 221 222 223 224 225 226 227 ¤ 229 230 231 232 233 234 235 236 … 362
English Plantain
Plantago lanceolata
English Plantain